Títol i autora

Fonaments de la genètica
Judith Garcia Gonzalez
Grau en Genètica, Universitat Autònoma de Barcelona

Breu definició del tema

El propòsit d'aquest treball és crear una pàgina web de caràcter divulgatiu sobre la genètica molecular a un nivell bàsic, incloent continguts de caràcter teòric i pràctic, així com algunes directrius que ajudaran a l'usuari a entendre quin és el camí a seguir per dedicar-se de manera professional a aquesta àrea.

També s'inclouen aspectes de la història de la genètica i es posen a l'abast recursos que ajudaran a completar la informació continguda en la web.

Interès social, educatiu o divulgatiu

L'espai online està adreçat concretament a alumnes que es trobin en els últims anys de l'educació prèvia a la universitat i que vulguin ampliar els seus coneixements o afiançar els que ja han après anteriorment. Per altra banda pot ser una alternativa a professors en la seva tasca. També pretén ser d'ajuda en la tria del camí educatiu i professional a seguir així com comprendre la dedicació que requereix emprendre una carrera científica i les satisfaccions que aquesta pot comportar.

Àmbits d'aplicació

Aquesta web està dedicada principalment a l'àmbit educatiu i informatiu. Per àmbit educatiu s'entén que en poden fer un ús tant els alumnes com professors per a elaborar el seu material didàctic o com a objecte de recomanació addicional.

Per altra banda, s'entén com a àmbit informatiu l'entorn que posa a l'abast dades actuals sobre la genètica i les seves aplicacions en el món de l'estudiant i laboral.

Millores esperades

Fins ara, quasi tot el material que es troba a la xarxa sobre la genètica no es troba suficientment actualitzat i és majoritàriament en llengua anglesa, de manera que no és accessible per a tot tipus de públic. Aquest espai web té com a objectiu oferir als usuaris de parla no anglesa una eina per a la comprensió dels conceptes bàsics d'aquesta àrea.

Bibliografia

Sobre genètica

Llibres

 • Alberts, Bruce. Molecular biology of the cell. 5th ed. New York: Garland Science, 2008.
 • Griffiths, Anthony J.F.. Introduction to genetic analysis. 9th ed. New York: W.H. Freeman and Co., 2008.
 • Hartwell, Leland. Genetics: from genes to genomes. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2011.
 • Notredame, Cedric, and Jean-Michel Claverie. Bioinformatics For Dummies. Indianapolis, IN: Wiley Pub., 2007.
 • Pierce, Benjamin A.. Genetics: a conceptual approach. 4th ed., International ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011.
 • Robinson, Richard. Genetics. New York: Macmillan Reference USA ;, 2003.
 • Tisdall, James D.. Beginning Perl for bioinformatics. Beijing: O'Reilly, 2001.

Recursos en línia

Sobre disseny web

Llibres

 • Duckett, Jon. HTML & CSS: design and build websites. Indianapolis, IN: Wiley ;, 2011.
 • Jenkins, Sue. Web design all-in-one for dummies. Hoboken, NJ: Wiley Pub., 2009.
 • Robson, Elisabeth, and Eric Freeman. Head first HTML and CSS. 2nd ed. Beijing: O'Reilly, 2012.
 • Tittel, Ed., and Jeff Noble. HTML, XHTML & CSS for dummies. 7th ed. Hoboken, N.J.: Wiley Pub., 2011.

Recursos en línia