Sortides professionals

Copyright © 2013 Marta Coronado Zamora

Ciències de la Vida
Investigació científica
Genòmica evolutiva
Ciències "-òmiques" (proteòmica...)
Aplicacions de la Biotecnologia
Seqüenciació de genomes
Identificació de gens
Identificació de la funció de gens
Modelació de l'estructura tridimensional (3D)
Comparació de genomes
Canvi climàtic
Aplicacions Mèdiques
Medicina molecular
Medicina personalitzada
Medicina preventiva
Descobriment de fàrmacs
Elaboració de vacunes
Teràpia gènica
Aplicacions en Agricultura
Cultius
Resistència a insectes
Millorar la qualitat nutricional
Sòls pobres i resistència a la sequera
Aplicacions en Informàtica
Programador de bases de dades
Desenvolupador de programari
Biòleg computacional
Administrador de xarxa
aaaaaaaaaaaaiii