Per a aquells amb un grau de ciències biològiques, continuar formant-se amb un Màster en Bioinformàtica és probablement el millor camí a seguir.

Els màsters que s'ofereixen a Espanya són els següents:

Màster en Bioinformàtica (UMU)

Màster en Bioinformàtica per a la genòmica i el diseny de fàrmacs (UAB)

Màster en Bioinformàtica i Biologia Computacional (UCM)
Copyright © 2013 Marta Coronado Zamora

Formació

Màster en Bioinformàtica per les ciències de la salut (interuniversitari UPF-UB)

Màster en Bioinformàtica i Bioestadística (UOC)

Màster en Bioinformàtica (UV)

aaaaaaaaaaaaiii